Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers - VOL

Doel van de VCA-VOL opleiding:

VCADe deelnemende personen hebben na het afronden van deze opleiding, kennis van de risico's die aanwezig zijn (of aanwezig kunnen) zijn tijdens de uitvoering van werkzaamheden op de werkplek.

 

Doelgroep:

De opleiding is bestemd voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij de voorbereiding of uitvoering van werk­zaamheden met een leidinggevende rol. (Het is niet mogelijk dit examen af te leggen in mondelinge vorm).

 

Duur van de opleiding:

2 dagen inclusief het examen.

 

Inhoud:

 • Kennis van Ongevallentheorie.
 • Kennis van de Arbo-wet.
 • Kennis van Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Kennis van Gereedschappen en machines.
 • Kennis van Beheersmaatregelen voor elektriciteit branden en explosies.
 • Kennis van Kennis van Gevaarlijke stoffen en besloten ruimten.
 • Kennis van Hijsen, tillen, en lopen.
 • Kennis van Werkvergunningen.
 • Kennis van Werken op hoogte.
 • Kennis van Bedrijfsnoodplan.
 • Kennis van Leidinggeven en veiligheid.
 • Kennis van Taak, risico analyse.
 • Kennis van Ergonomie.
 

Lesmateriaal:

 • Schrijfwaren en alle andere hulpmiddelen.
 • Alle audiovisuele hulpmiddelen.
 • Lesboek voor iedere deelnemer ongeacht het resultaat.
 • Registratie en examen.
(het is niet mogelijk om dit examen in mondelinge vorm af te leggen).

 

Certificaat:

De deelnemer is geslaagd voor het examen als minimaal 70% van de gestelde vragen juist beantwoord zijn. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Tevens wordt het diploma opgenomen in het Centraal Diploma Register.

Contact

VN-Opleidingen
Wethouder van Akenstraat 26 a
4185 ND Est (Gld)

Tel. 0345-74 40 55
info@vn-opleidingen.nl