Beroepsmatig Verkeersregelaar:

 

Doel van de beroepsmatig verkeersregelaar opleiding:

De deelnemende personen hebben na het afronden van deze opleiding, kennis voor een goede en veilige verkeersafwikkeling met behulp van de aanwijzingen (tekens uit bijlage 2 RVV) van beroeps verkeersregelaar.  

Doelgroep:

De opleiding is bestemd voor iedereen die direct betrokken is bij de begeleiding van verkeer(stromen) op en langs de openbare weg. De minimumleeftijd is 18 jaar.  

Duur van de opleiding:

De opleiding duurt 3 dagen bij maximaal 8 deelnemers.  

Inhoud:

 • Kennis van Arbo-wet, Wegen(Verkeers)Wet, RAW, RVV en het BABW.
 • Kennis van Communicatie verkeersregelaar.
 • Kennis van Aanwijzingen.
 • Kennis van Arbeidsomstandigheden.
 • Kennis van enige statische situaties.
 • Kennis van de Regeling Verkeersregelaars maart 2009.
 

Lesmateriaal:

 • Schrijfwaren en alle andere hulpmiddelen.
 • Alle audiovisuele hulpmiddelen.
 • Lesboek voor iedere deelnemer ongeacht het resultaat.
 • Registratie en examen.
 • Agentenfluit.
 

Certificaat:

De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen dat wordt afgenomen door een gemachtigde van de regionale politie. Deelnemers die geslaagd zijn, ontvangen een certificaat met een geldigheidsduur van 6 maanden. Tevens wordt het diploma opgenomen in de centrale databank.   (Met dit certificaat kan de werkgever/zzp`er tot maximaal 6 maanden na examendatum het verzoek indienen tot afgifte van een landelijke aanstelling bij (VCNL)(Verkeers Centrum Nederland.

Contact

VN-Opleidingen
Wethouder van Akenstraat 26 a
4185 ND Est (Gld)

Tel. 0345-74 40 55
info@vn-opleidingen.nl