Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers - Basis

 

Het doel van de VCA- Basis opleiding:

VCADe deelnemende personen hebben na het afronden van deze opleiding, basiskennis van risico's die aanwezig (of aanwezig kunnen) zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op de werkplek.

 

Doelgroep:

De opleiding is bestemd voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij de voorbereiding of uitvoering van werk­zaamheden.

 

Duur van de opleiding:

2 dagen inclusief het examen.

 

Inhoud:

 • Kennis van Ongevallentheorie.
 • Kennis van de Arbo-wet.
 • Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Kennis van gereedschappen en machines.
 • Kennis van beheersmaatregelen voor elektriciteit, branden en explosies.
 • Kennis van gevaarlijke stoffen en besloten ruimten.
 • Kennis van werkvergunningen.
 • Kennis van werken op hoogte.

Lesmateriaal:

 • Schrijfwaren en alle andere hulpmiddelen.
 • Alle audiovisuele hulpmiddelen.
 • Lesboek voor iedere deelnemer ongeacht het resultaat.
 • Registratie en examen.
 

Certificaat:

De deelnemer is geslaagd voor het examen als minimaal 70% van de gestelde vragen juist beantwoord zijn. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Tevens wordt het diploma opgenomen in het Centraal Diploma Register.

Contact

VN-Opleidingen
Wethouder van Akenstraat 26 a
4185 ND Est (Gld)

Tel. 0345-74 40 55
info@vn-opleidingen.nl