Plaatsen van tijdelijke en permanente bewegwijzering BRL9101

 

Doel van de opleiding:

De deelnemende personen hebben na het afronden van deze opleiding kennis en inzicht op het gebied van tijdelijke en permanente bewegwijzering.

 

Doelgroep:

De opleiding is bestemd voor iedereen die al betrokken is bij, onderhouden en verwijderen van bewegwijzering op de openbare- en snelweg.

 

Duur van de opleiding:

2 dagen inclusief het examen  

Inhoud:

 • Kennis van Arbo-wet, Wegen(Verkeers)Wet, RAW, RVV en het BABW.
 • Kennis van Bewegwijzering.
 • Kennis van CROW publicaties.
 • Kennis van Leidraad Sanering Verkeersborden.
 • Kennis van ASVV.
 • Kennis van Locatie en inrichting komgrens.
 • Kennis van Richtlijn Verkeersdrempels.
 • Kennis van Eigen praktijksituaties en de Uitwerking van deze situaties.
 

Lesmateriaal:

 • Schrijfwaren en alle andere hulpmiddelen.
 • Alle audiovisuele hulpmiddelen.
 • Lesboek voor iedere deelnemer ongeacht het resultaat.
 • Registratie en examen.
 

Certificaat:

De opleiding wordt afgesloten met een theorie-examen. De deelnemer is geslaagd voor het examen als minimaal 55% van de gestelde vragen juist beantwoord zijn. Deelnemers die geslaagd zijn, ontvangen een certificaat.

Contact

VN-Opleidingen
Wethouder van Akenstraat 26 a
4185 ND Est (Gld)

Tel. 0345-74 40 55
info@vn-opleidingen.nl