OMA: Omgaan Met Agressie

 

Doel van de opleiding

De deelnemende personen hebben na het afronden van de opleiding, kennis van de OMA regeling. Het doel hierbij is medewerkers leren om te gaan met verbale en non-verbale agressie. Tijdens de training zal veel geoefend worden in de vorm van rollenspelen, zodat de deelnemers weerbaarder terugkeren in de praktijk.

 

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor iedereen die in de publieke sector werkzaam is.  

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 1 dag bij maximaal 12 deelnemers.  

Inhoud

  • Rollenspel.
  • Houdingsaspecten.
  • Gericht gedrag van vaardigheden.
  • Eigen casussen als voorbeeld.
 

Lesmateriaal

  • Schrijfwaren en alle andere hulpmiddelen.
  • Alle audiovisuele hulpmiddelen.

Certificaat

Deelnemers die hebben deelgenomen aan deze cursus ontvangen een certificaat.

Contact

VN-Opleidingen
Wethouder van Akenstraat 26 a
4185 ND Est (Gld)

Tel. 0345-74 40 55
info@vn-opleidingen.nl