BedrijfsHulpVerlening

 

Doel van de BHV-opleiding

BHVDe deelnemende personen hebben na het afronden van deze opleiding vaardigheden in het adequaat reageren op de gevolgen van calamiteiten in een zo vroeg mogelijk stadium. Ze leren omgaan met beschikbare hulpmiddelen en ze kunnen een bijdrage leveren in het voorkomen van ernstige gevolgen.  

Doelgroep

De opleiding is nuttig voor iedereen.

 

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 2 dagen. Dag 1: spoedeisende hulp, niet spoedeisende hulp en een theoretische toets van 30 vragen. Dag 2: brand en ontruiming met communicatie en een theoretische toets van 30 vragen.  

Inhoud

  • Eerste hulp bij verwondingen.
  • Levensreddende handelingen.
  • Toepassing AED.
  • Bestrijden van beginnende brand.
  • Bedrijfsnoodorganisatie
  • Herkennen van risico's in de dagelijkse werkomgeving.
 

Certificaat

Als je de opleiding met succes afgerond hebt dan ontvang je een certificaat dat een jaar geldig is. Om dit certificaat te verlengen dient u minimaal 8 uur per jaar op herhaling te gaan. U ontvangt dan een certificaat wat opnieuw 1 jaar geldig is.

Contact

VN-Opleidingen
Wethouder van Akenstraat 26 a
4185 ND Est (Gld)

Tel. 0345-74 40 55
info@vn-opleidingen.nl